We gebruiken op deze site cookies. Door op deze site te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Ok Meer weten

Belgisch en internationaal belastingadvies

Belgisch en internationaal belastingadvies

Bent u op zoek naar fiscaal advies?

Onze belastingconsulenten zijn geselecteerd vanwege hun hoge competentieniveau. Bovendien baseren zij zich niet alleen op Belgische en internationale gespecialiseerde professionele documentatie, maar vinden zij ook ondersteuning bij gespecialiseerde consulenten uit ons internationale netwerk van de « Alliott Group ». Hierdoor kunnen zij u adviseren in complexe materies zoals:

  • fusies, splitsingen en overnames van bedrijven;
  • herstructureringen van groepen ondernemingen;
  • oprichtingen van vennootschappen en/of dochterondernemingen;
  • Belgische en internationale successieplanning (vermogensaudit, advies en implementering, schenkingen, burgerlijke vennootschappen, trustmaatschappijen en stichtingen, internationaal privaatrecht);
  • analyses en advies betreffende verrekenprijzen;
  • btw (zowel nationaal als internationaal advies, deelname aan audits, aanvraag van ruling, aansprakelijke vertegenwoordiger);
  • optimaliseringen van salarispakketten en variabele bezoldigingen voor kaderleden en bedrijfsleiders evenals Equity-plannen (stock option, long term incentives…);
  • aanvragen voor vrijstelling (onderzoek en ontwikkeling) en subsidies;
  • optimalisering inzake specifieke wetgeving (bv. auteursrechten).