We gebruiken op deze site cookies. Door op deze site te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Ok Meer weten

Legal disclaimer

Berscherming van persoonsgegevens

Door een beroep te doen op onze diensten aanvaardt u, voor zover nodig, dat Tax Consult persoonsgegevens van uw werknemers, van uw medewerkers of andere dienstverleners in het kader van hun dienstverlening verzamelt en verwerkt.

Tax Consult verbindt er zich toe eventuele persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met elke van kracht zijnde reglementering die van toepassing is op de verwerking van deze gegevens, met name de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

We kunnen met u via e-mail communiceren. Door het aanvaarden van deze manier van communicatie, aanvaardt u de hieraan inherente risico’s (niet-geoorloofde toegang, risico op gecorrumpeerde berichten en risico op virussen).

U verzekert dat u gemachtigd bent, of dat u de toelating hebt verkregen van de betrokkenen om de persoonsgegevens te gebruiken en over te maken aan Tax Consult voor de uitvoering van het contract. U aanvaardt dat u als enige verantwoordelijk bent voor de kwaliteit, rechtmatigheid en relevantie van de persoonsgegevens en inhoud die u overmaakt aan Tax Consult en dat de verwerking van deze persoonsgegevens geen aanleiding zal geven tot een schending van de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens.