We gebruiken op deze site cookies. Door op deze site te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Ok Meer weten

News

BTW – Ontvangst- en reclamekosten, een (nieuwe) mogelijkheid tot aftrek?

Op 12 oktober is door de fiscale administratie een nieuw arrest van het Hof van Beroep van Luik gepubliceerd waarin het verbod tot BTW aftrek op representatiekosten wordt bevestigd. Dit is geen verrassing. Dit Arrest biedt echter de mogelijkheid op BTW aftrekt wanneer deze kosten tegelijkertijd een publicitaire betekenis hebben. Iets om verder te onderzoeken?

(Lees meer)

Als we artikel 45, §3, 4° van het BTW wetboek volgen, is de BTW aftrek op ontvangstkosten niet mogelijk. Het Hof wijst er in het genoemde Arrest op dat als kosten van onthaal worden beschouwd, de kosten die gemaakt worden voor onthaal en ontvangst, desgevallend gepaard gaande met vermaak of ontspanning, van aan het bedrijf vreemde bezoekers, waaronder klanten en leveranciers, met het oog op het bestendigen of verstevigen van zakelijke relaties.

Volgens het Hof sluit deze vorm van representatie nochtans niet uit dat deze tegelijk een publicitaire aard kan hebben. Niettemin, wanneer de betrokken activiteit evenwel hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de eindkoper in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen, is zij een reclame waarvan de kosten niet van aftrek uitgesloten zijn.

In onderhavig geval, erkent het hof het feit dat de reclame die wordt aangeboden naast vermaak en ontspanning aan de genodigden van de betwiste evenementen, niet uitsluit dat het onkosten met een strikt professioneel karakter betreft en dat deze geen kosten van onthaal zijn.

Bij het lezen van dit Arrest kunnen we aldus concluderen dat het publicitaire karakter van de ontvangstkosten een recht zouden kunnen openen tot aftrek van BTW die op deze kosten wegen. Het Hof spreekt zich evenwel niet uit over een eventuele manier om de hoogte van de BTW-aftrek vast te stellen. Deze zou, naar onze mening, op een redelijke wijze bepaald dienen te worden.

Indien u te maken heeft met deze kosten, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons BTW departement. Onze medewerkers zullen u graag adviseren.