We gebruiken op deze site cookies. Door op deze site te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Ok Meer weten

News

HR Tax & MI news - VOORDEEL ALLE AARD TER BE-SCHIKKING STELLING WONING.

EDITORIAL

Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe berekeningswijze van toepassing wanneer een wo-ning (gratis) ter beschikking wordt gesteld aan een werknemer of bestuurder. Dit is het geval wanneer het huurcontract is afgesloten door de werkgever/vennootschap of wan-neer de werkgever/vennootschap eigenaar is van het onroerend goed.

Om het belastbare voordeel alle aard te bepalen is volgende formule nu in voege :
Belastbaar voordeel = geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 2
Deze nieuwe regel is van toepassing ongeacht of de werkgever een natuurlijk of een rechtspersoon is.
Voordien werd een onderscheid gemaakt wanneer de woning ter beschikking werd ge-steld door een natuurlijk persoon of door een rechtspersoon.

In het laatste geval werd het voordeel, afhankelijk van de hoogte van het kadastraal inko-men, als volgt bepaald:
• Kadastraal inkomen <= € 745,00 - geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 1,25
• Kadastraal inkomen > € 745,00 - geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 3,8

Taxconsult HR-Team