We gebruiken op deze site cookies. Door op deze site te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Ok Meer weten

Legal disclaimer

Onze erelonen

Tenzij anders is overeengekomen, factureren wij onze diensten op basis van het uurtarief van de medewerker die uw dossier behandelt. Dit tarief (excl. btw) is een afspiegeling van de competentie en ervaring van de behandelende medewerker:

  • Administratie: 55 tot 60 EUR
  • Departement Accountancy & Audit: 65 tot 175 EUR
  • Departement Corporate Tax: 145 tot 300 EUR
  • Juridisch: 100 tot 125 EUR
  • HR Tax & Internationale mobiliteit: 135 tot 275 EUR

Deze tarieven worden jaarlijks herzien en houden rekening met de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud, evenals de professionele ontwikkeling van onze medewerkers.

Tenzij anders is overeengekomen, zijn onze facturen en/of ereloonnota’s betaalbaar binnen 15 dagen na factuurdatum.

Elke vertraging in de betaling van meer dan 15 dagen geeft van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, aanleiding tot:

  • de toepassing van een compenserende rente aan de rentevoet zoals voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties;
  • een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt vastgelegd op 10% van de onbetaalde bedragen, met een minimum van 250,00 EUR.

Tax Consult kan één voorschot of meerdere voorschotten vragen. Deze voorschotten worden in rekening gebracht bij de definitieve staat van kosten en erelonen.

Alle betwistingen van kosten en erelonen moeten per aangetekende brief of mail geformuleerd worden, binnen 15 dagen na factuurdatum; zo niet wordt de klant geacht akkoord te gaan met de gefactureerde diensten en de bedragen ervan.