We gebruiken op deze site cookies. Door op deze site te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Ok Meer weten

Legal disclaimer

Verbod tot actieve klantenwerving

Zolang de samenwerking loopt en gedurende een termijn van 12 maanden na het einde daarvan, ongeacht de reden voor het stopzetten van de relatie, verbinden de klant en Tax Consult er zich uitdrukkelijk toe om rechtstreeks of onrechtstreeks geen enkel personeelslid of onafhankelijke medewerker van de andere partij in dienst te nemen die is betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, noch om hen rechtstreeks of onrechtstreeks (met name door tussenkomst van een (rechts-)persoon) werkzaamheden te laten uitvoeren zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de andere partij.

Elke inbreuk tegen dit verbod zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 15.000,00 EUR.